Ons project

Dit project vindt zijn oorsprong in de overtuiging dat het belangrijk is zich uit te spreken en dat kunst een krachtig middel is om dit te doen. Het wordt gevoed door een drang naar deconstructie, illustratie en transformatie.

Deconstructie met als doel bestaande vooroordelen over discriminerende houdingen en gedragingen ter discussie te stellen. Deze zijn niet altijd heel prominent aanwezig, maar kunnen verborgen zijn in kleine, latente handelingen en opmerkingen. Soms zonder slechte intenties en soms met een duidelijke bedoeling om te kwetsen. Als, zoals Marc Jacquemain, socioloog aan de Universiteit van Luik stelt, alledaags racisme aanwezig is zodra iemand de ander als onmiskenbaar anders ziet, dan werkt alledaagse discriminatie op precies dezelfde manier.

Illustratie met als doel verschillende concrete uit het leven gegrepen voorbeelden van alledaagse discriminatie te tonen. Om hun diversiteit, overeenkomsten, mogelijke perversiteit en hardheid te laten zien. Er wordt gezegd dat men door zich uit te spreken, zich kan bevrijden. Op ieder gewenst moment kunt u zelf, in de taal van uw voorkeur, uw eigen verhaal delen door deze link te volgen.

Transformatie omdat de verhalen niet alleen verzameld worden ter illustratie, maar dat zij door het Koninklijk Conservatorium Luik als inspiratiebron (dus geen letterlijke en integrale weergave van de verhalen) zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van één of meerdere rondreizende muziek- en theatervoorstellingen.